Ecocide – ett internationellt brott mot fred

27 mars, 2015

Runt om i världen drivs ett omfattande arbete för en internationell lag mot miljöbrott. Polly Higgins, en före detta affärsadvokat i London går för närvarande i spetsen för en lagstiftning mot Ecocide som det femte brottet mot fred.

 

År 2010 la Polly Higgins in ett förslag till FNs lagkommission om att det saknas en internationell lag mot miljöbrott. Hon fick senare reda på att spår av dokument visar att idén har en lång historia som sträcker sig till Stockholmskonferensen som hölls 1972.

 

Efter konferensen marscherade 7000 personer på Stockholms gator och krävde en Ecocide-lag. Men efter det hände ingenting. När Romstadgan, det dokument som reglerar verksamheten vid Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag, långt senare utarbetades så var Ecocide inkluderat. Romstadgan är kanske världens viktigaste lagstiftning. Den reglerar brotten mot fred såsom folkmord och brott mot mänskligheten. Ecocide ströks i sista stund från dokumentet innan det antogs, trots stort stöd från flera länder. Det gavs inga förklaringar till varför.

 

Vad är Ecocide?
Enligt Polly Higgins så handlar Ecocide om att kriminalisera omfattande skador och förstörelse av ekosystem. Det handlar också om att skapa en internationell lag på högsta möjliga nivå som stödjer nationella lagar och mål som till exempel de 16 mål ni har i Sverige.

 

Här finner Ni en podcast med Polly Higgins från Miljöbalksdagarna 2015.

Här finner Ni mer information om Ecocide.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.