Mål avseende offentlig upphandling – mars 2015

30 mars, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under mars 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 6869-14
Ärende: Offentlig upphandling
Leverantör/Sökande: Adecco Sweden Aktiebolag
Upphandlande myndighet: Halmstads kommun
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 630-15
Ärende: Inhibition i mål om offentligt anbudsförfarande rörande flygtrafik
Leverantör/Sökande: AS Avies
Upphandlande myndighet: Trafikverket
Avgörande: Övrigt

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.