Ny broschyr för Er med publika lokaler

6 mars, 2015

Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Ni som äger, eller i vissa fall, Ni som är verksamhetsutövare och hyr en lokal dit allmänheten har tillträde (publik lokal) ansvarar för att åtgärda hinder som är enkelt avhjälpta.

 

• Ni får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Kraven har funnits sedan 2001 och ställs i plan- och bygglagen.
• Reglerna gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
• Reglerna är till för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda lokaler. En ökad tillgänglighet i miljön underlättar dessutom för alla som använder den.
• I den här broschyren fokuserar Boverket på det som gäller i lokaler. Ni får övergripande kunskap om reglerna för att komma igång med arbetet att åtgärda hinder i din lokal.

 

Ni finner broschyren här.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.