Ny lag om redovisningscentraler för taxi

26 mars, 2015

Från och med den 1 januari 2016 kommer den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet att behöva föra över uppgifter från varje fordons taxameter, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentral. Från redovisningscentralen förs uppgifterna sedan över till Skatteverket, när Skatteverket begär det.

 

Avsikten med redovisningscentralerna är att bidra till konkurrens på lika villkor och ge en bättre fungerande taxinäring.

 

Den som bedriver taxiverksamhet kommer att behöva föra över uppgifterna till redovisningscentralen minst en gång i veckan. Taxiföretaget kommer också att behöva anmäla vilken redovisningscentral man använder. Mer information om hur Ni gör publiceras på transportstyrelsen.se och skatteverket.se under året. Taxiföretaget kan också själv begära ut sina uppgifter från redovisningscentralen.

 

Den som vill driva en redovisningscentral kommer att behöva tillstånd. Det går dock ännu inte att ansöka om tillstånd. Grundvillkoren för att få tillstånd är att
• Er verksamhet har en så kallad verksamhetsansvarig
• Ni bedöms som lämplig vad gäller ekonomiska förhållanden och anseende
• Ni kan visa att Ni har teknisk utrustning som kan ta emot, lagra och lämna ut taxameteruppgifter på ett säkert sätt
• Ni har teknisk utrustning som kan lagra taxameteruppgifter i sju år och föra över dem till Skatteverket på begäran
• Ni inte driver verksamheten som en ideell förening eller stiftelse.

 

Samarbete mellan Skatteverket och Transportstyrelsen
Det är Transportstyrelsen som kommer att föra registret över redovisningscentralerna och det är till dem redovisningscentralerna ska meddela om de saknar överföringar av information från en taxameter. I övrigt arbetar regeringen för närvarande med att tydliggöra ansvarsområdet för berörda myndigheter, som sedan får i uppdrag att skriva de mer detaljerade reglerna.

 
Här finner Ni Lag (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.