Ny version av Krisinformation.se

21 mars, 2015

Krisinformation.se har fått ett helt nytt utseende och är numera responsiv, vilket betyder att den fungerar lika bra oavsett om du använder mobil, surfplatta eller dator.

 

Krisinformation.se är myndigheternas gemensamma webbplats med information om kriser och större samhällsstörningar. Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällskydd och beredskap och har alltid en redaktör i beredskap som är igång dygnet runt, året om. Informationen på webbplatsen är bekräftad av ansvariga myndigheter, och redaktionen skriver enbart om sådant som går att länka till hos ansvariga aktörer.

 

MSB har beredskap för allvarliga olyckor, kriser och katastrofer både i Sverige och internationellt. I myndighetens samordningsroll ingår att verka för ett koordinerat beslutsfattande hos ansvariga myndigheter vid händelser. Krisinformation.se är ett verktyg för att stödja dessa aktörer att samordna sin information till allmänheten.

 

blogg.krisinformation.se
På bloggen får Ni veta mer om hur redaktionen arbetar och tänker. Hur de resonerade kring en aktuell nyhet och varför redaktionen tyckte att just den händelsen till exempel föll under kategorin samhällsstörning.

Krisinformation.se

Krisinfo på Facebook

Krisinfo på Twitter

Krisinfobloggen

Mer information om MSB:s beredskap och stöd

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.