Aktuellt om båtbottenfärger till fritidsbåtar

18 april, 2015

Kemikalieinspektionen har tagit fram en temasida avseende båtfärger. Kan Du reglerna?

 

Båtbottenfärger med kemiska eller biologiska ämnen som aktivt motverkar påväxt på båtskrov och övriga undervattensdelar behöver ha ett godkännande från Kemikalieinspektionen för att få importeras, säljas och användas i Sverige. Detta regleras av svenska miljöbalken och EU:s biocidförordning. Färger som på fysikalisk väg håller båten ren från påväxt är undantagna detta krav på godkännande. Det betyder att färger som saknar kemiska eller biologiska aktiva ämnen inte godkänns av Kemikalieinspektionen. Alla färger som Kemikalieinspektionen godkänt ska ha ett fyrsiffrigt registreringsnummer på förpackningen.

 

Den pågående utvecklingen av nya metoder och medel mot påväxt på båtskrov är önskvärd eftersom traditionella båtbottenfärger är giftiga för den känsliga miljö som exponeras.

 

Alternativ till dagens kemiskt verkande färger kan vara fysikaliskt verkande färger eller mekaniska metoder.

 

Tänk på miljön och titta på märkningen
Vid valet av metod är det viktigt att du som båtägare tänker på hur miljöpåverkan kan minimeras. Exempelvis innehåller även fysikaliskt verkande båtbottenfärger i vissa fall skadliga ämnen som läcker ut i miljön. Titta därför på märkningen av färgprodukterna. Den ger information om hälso- och miljöfarlighet.

 

Mekaniska metoder kan i många fall fungera utmärkt! Några exempel är:
• Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
• Borsttvätt i vattnet (automatisk eller för hand). Tänk på att om du målat med ytmjuk och/eller kemiskt verkande färg bör du avstå från borsttvätt som saknar uppsamling av slam under båten.
• Andra metoder som båtlyft, flytande skrovduk, pontoner m.fl.

 

Här finner Ni Kemikalieinspektionens temasida om båtfärger.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.