Arbetsrättsmål – april 2015

29 april, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under april 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 22/15, Mål nr A 56/14, 2015-04-22
Ogiltigförklarande av avskedande m.m.

Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten stulit diesel från bolagets dieseltank på arbetsplatsen. Fråga huruvida bolaget har förmått styrka att krossmaskinisten har gjort sig skyldig till den aktuella stölden och om laglig grund för avskedande förelegat.

 

Dom nr 26/15, Mål nr B 136/13, 2015-04-22
Skadestånd m.m.

En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 § andra stycket anställ-ningsskyddslagen. Fråga även om arbetsgivaren har skiljt läraren från hennes anställning eller om läraren frivilligt frånträtt anställningen.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.