Förslag till ändring av Boverkets konstruktionsregler, EKS

17 april, 2015

Europeiska konstruktionsstandarder, s.k. eurokoder, är europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadsverk vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet. Till eurokoderna är nationella val knutna som utgår från medlemsstaternas olika förutsättningar avseende geologi, klimat m.m. Dessa nationella val anges i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

 

Anledning till ändrade föreskrifter och allmänna råd är att fem nya europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) införlivas i reglerna. Dessutom görs ändringar i en del befintliga regler avseende bland annat bärförmåga vid brand, snölast, olyckslast, minimiarmering i betongkonstruktioner, högt förspända skruvförband av stål, tryck vinkelrätt fiberriktningen för träkonstruktioner samt partialkoefficienter för pålars bärförmåga. Reglerna har även kompletterats och förtydligats vad gäller ändring av befintliga byggnader, dimensioneringskontroll, utförandekontroll och dokumentation.

 

Målsättningen är att skapa ett tydligare regelverk som gör det lättare för användaren att tillämpa reglerna i praktiken och att rättssäkerheten ökar. Ändringarna syftar också till att minska kostnaderna i de delar där införande av eurokoderna kan ha lett till fördyringar utan att det har varit avsikten.

 
Läs mer i förslag som nu är ute på remiss fram till 1 juni 2015. Föreskriften planeras träda i kraft den 1 januari 2016.

 

Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.