Ny guide för beräkning av byggsanktionsavgifter

21 april, 2015

Boverket har tagit fram en guide för byggsanktionsavgifter. Programmet är i första hand ett verktyg för byggnadsnämndernas handläggare.

 

Guiden/beräkningsprogrammet underlättar arbetet med att beräkna byggsanktionsavgifter vid tillsynsbeslut och gör det rättsäkert. Beräkningsprogrammet hanterar de drygt 100 olika beräkningsgrundande formlerna som finns i plan- och byggförordningens nionde kapitel.

 

Rättsäker guide
Guiden är ett rättssäkert och användarvänligt verktyg. På bara några minuter ger verktyget en tydlig och strukturerad bilaga som kan användas som underlag till byggnadsnämndens beslut om sanktionsavgift. Bilagan är också användbar i kommunikationen som ska ske innan möte i till exempel byggnadsnämnden med den en sanktionsavgift kan komma att riktas mot.

 

Boverket tror att guiden även leder till att fler kommer att invänta startbesked och slutbesked då det nu är både snabbt och enkelt för alla att kontrollera vad en förseelse kan komma att kosta.

 

Guiden har tagits fram som en del av regeringsuppdraget om tillsynsvägledning till kommunernas byggnadsnämnder. Boverket genomförde uppdraget 2014.

 

Guiden/beräkningsprogrammet finns på PBL kunskapsbanken och på webbsidan om Bygglov på boverket.se. Du hittar länkar  i  ”Relaterad information”.

 

Här finner Ni guiden för beräkning av byggsanktionsavgift.

 

Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.