Ny version av bensinstationshandboken

9 april, 2015

En ny uppdaterad version av bensinstationshandboken finns nu tillgänglig. Den uppdaterade versionen ska ge en tydligare bild av regelverk och tillämpningar för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.

 

Förändringar i den nya versionen:
• Stationsbyggnad har införts som ett nytt begrepp och definierar när det kan vara möjligt att ha kortare avstånd inom bensinstationsområdet.
• Informationen om cisterner och rörledningar har uppdaterats i enlighet med de nya föreskrifterna MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.
• Informationen kring arbeten i förbudsområden och klassade områden har utökats.
• Information om sjöbensinstationer och containerstationer har införts. I den tidigare versionen fanns endast kortare stycken om respektive station.

 

Här finner Ni handboken.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.