Nytt tillsynsprojekt riktad mot bygg och anläggning

8 april, 2015

Bygg är en olycksdrabbad bransch. Arbetsmiljöverket startar nu ett treårigt inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus ligger på mindre företag, som ofta har rollen som entreprenörer.

Anmälda arbetsolyckor (med sjukfrånvaro) är nästan dubbelt så vanliga inom bygg som inom andra branscher; 11 olyckor per tusen anställda och år jämfört med genomsnittet, som ligger på 7. Bygg och anläggningsbranschen ligger också högt när det gäller dödsolyckor.

 

Ett treårigt inspektionsprojekt, med syfte att minska olyckorna och ohälsan i bygg- och anläggningsbranschen, startas i april. Under 2015 kommer cirka 1 200 arbetsgivare att besökas över hela landet. Samtidigt drar en stor informationskampanj igång. Arbetsmiljöverkets branschanalyser visar att det ofta finns många entreprenörer i flera led i större bygg- och anläggningsarbeten. Andelen utländsk arbetskraft ökar också, enligt statistik från utstationeringsregistret.

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, fallolyckor från till exempel byggnadsställningar och ergonomi kommer att vara viktiga delar i inspektionerna av små företag. Statistiken visar att över hälften av alla arbetssjukdomar i byggbranschen under åren 2009-2013 orsakades av tunga lyft eller andra ansträngande arbetsrörelser. En annan del i projektet är att inspektera i tidiga skeden av bygg- eller processen.  Även större infrastrukturprojekt kommer att inspekteras, exempelvis tunnelbyggen och större vägbyggen. Att inspektera stora företag, det vill säga företag med fler än 250 anställda, kommer också att vara en del av tillsynen. Hela inspektionsprojektet kommer att pågå 2015-2017.

 

Arbetsmiljöverket går samtidigt ut med en bred informationskampanj riktad till byggbranschen. Kampanjen handlar framför allt om att informera om de regler inom byggnadsområdet som är kopplade till sanktionsavgifter, däribland de om fallskydd som trädde ikraft vid årsskiftet.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.