Förhandling enligt LUF får omfatta enbart pris

22 maj, 2015

Det ska, enligt Konkurrensverket, anses vara tillåtet att enbart förhandla om priset vid upphandlingar som genomförs med det förhandlade förfarandet enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 2007:1092 (LUF). Det framför Konkurrensverket i ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan har uppkommit i ett mål om överprövning mellan Sundsvalls kommun och Eurofins Testing Sweden AB.

 

Mer information finner Ni här.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.