Mål avseende offentlig upphandling – maj 2015

30 maj, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under maj 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2805-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Arbetslivssupport i Östergötland AB
Upphandlande myndighet: Kommunförbundet Fjärde storstadsregionen
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 2110-15
Ärende: Offentlig Upphandling; fråga om jäv
Leverantör/Sökande: Betonmast AB
Upphandlande myndighet: Fabs AB
Avgörande: Övrigt

 

Målnr: 9825-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Semantix Tolkjouren AB
Upphandlande myndighet: Stockholms läns landsting
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 6123-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Edenred Sweden AB
Upphandlande myndighet: SKL Kommentus Inköpscentral AB
Avgörande: Göra om upphandling

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.