Ny rapport om den offentliga marknaden i Sverige

23 maj, 2015

Drygt 212 000 företag och andra organisationer säljer till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Det innebär att en stor andel av samtliga företag i Sverige är leverantörer åt den offentliga sektorn. Men, många av dessa företag, över 12 000, har betalningsanmärkningar. Det framgår av en rapport som tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket.

 

Hälften (50 procent) av de privata företag som levererar till statliga myndigheter är små och medelstora företag. Hos kommunerna är motsvarande andel 40 procent, och för landstingen 26 procent.

 

En dryg tredjedel (248 miljarder eller 37 procent) av alla utbetalningar görs till andra myndigheter eller till offentligt ägda bolag. 420 miljarder kronor går till privata företag. De största offentliga leverantörerna är Stockholms läns landsting (26,9 miljarder kronor) och Apoteket Service AB (13,5 miljarder kronor).

 

Nästan hälften (43 procent) av de inköp som staten och landstingen gör sker från andra myndigheter eller offentligt ägda bolag. För kommunerna är siffran lägre: 28 procent. Många av de inköp som den offentliga sektorn gör är små, och någon annonsering och anbudsgivning är inte aktuell. Det kan handla om mindre reparationer, konsultuppdrag eller små enstaka inköp.

 

Av rapporten framgår att över 12 000 av de 212 000 leverantörerna har betalningsanmärkningar som överstiger 10 000 kronor.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.