Ny vägledning för arbetet med detaljplaner

20 maj, 2015

Boverket har tagit fram en vägledning för de nya reglerna för detaljplaner som gäller från 1 januari 2015.

De nya reglerna innebär att kommunen ska tillämpa ett standard- eller ett utökat förfarande vid upprättandet av en detaljplan. De två förfarandena har både likheter och skillnader. Vägledningen innehåller ett avsnitt om standardförfarandet och ett avsnitt om det utökade förfarandet.

Mer information finner Ni här.
Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.