Nya regler avseende farligt gods är ute på remiss

28 maj, 2015

FN och OTIF har meddelat ändringar avseende transport av farligt gods på väg och järnväg. Tillsammans med smärre felaktigheter som har uppdagats medför detta att både ADR-S och RID-S kommer att ändras hösten 2015.

 

Nedan finner Ni mer information:

Missiv, remiss om ändringar i ADR-S och RID-S

Förslag till ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Förslag till ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Konsekvensutredning, ändringar i ADR-S

Konsekvensutredning, ändringar i RID-S

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.