Arbetsolyckorna minskar men fler mår psykiskt dåligt

10 juni, 2015

Arbetsmiljöverkets statistikrapport över anmälda arbetsskador under 2014 visar på en fortsatt uppgång för arbetssjukdomar, främst orsakat av psykosociala problem. Dödsolyckorna har också ökat något sedan 2013. Samtidigt minskar antalet arbetsolyckor och visar därmed på ett trendbrott jämfört med de senaste årens ökning.

 

Rapporten omfattar anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – som inträffat år 2014 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan.

 

Arbetssjukdomar fortsätter öka
Antalet anmälningar av arbetssjukdomar har ökat under 2014 för femte året i rad. Under 2014 har det anmälts 2,6 arbetssjukdomar per 1 000 förvärvsarbetande. Ökningen är större bland kvinnor, 8 procent, än bland män, 5 procent. Anmälda arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män.

 

40 procent av de anmälda arbetssjukdomarna har orsakats av belastningsfaktorer och andelen är högre bland män än bland kvinnor. Belastningsfaktorer är en sammanfattande benämning för tunga lyft eller arbetsställningar och rörelser som är ensidiga och ansträngande.

 

Organisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom och ligger bakom var tredje anmälan. Bland kvinnor ligger dessa faktorer bakom drygt 40 procent av anmälningarna. Dessa anmälningar har ökat med drygt 70 procent sedan 2010 och är bland kvinnor nu den vanligaste orsaken till anmälan om arbetssjukdom.

 

De tre näringsgrenarna vård och omsorg, offentlig förvaltning och försvar samt utbildning ligger högst när det gäller antalet anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande orsakade av organisatoriska och sociala faktorer.

 

Arbetsolyckor minskar
Anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro har år 2014 minskat med 1,5 procent bland arbetstagare och egenföretagare jämfört med året innan. Även i förhållande till hur många som arbetar är detta en minskning, och trenden att arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökar, är därmed bruten.

 

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare är fortfarande vanligare bland män (16 900) än bland kvinnor (12 600). Minskningen är större bland män (– 2,2 procent) än bland kvinnor (– 0,5 procent).

 

Bland kvinnor är fallolyckor vanligast bland arbetsolyckorna, bland män förlorad kontroll över till exempel handverktyg.

 

År 2014 anmäldes totalt 115 600 arbetsskador till Försäkringskassan, där av cirka:
• 31 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro (kvinnor 13 000, män 18 000)
• 61 300 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (kvinnor 34 400, män 26 900)
• 12 000 gällde arbetssjukdomar (kvinnor 7 200, män 4 800)
• 10 000 olyckor på väg till eller från arbetet
• 53 arbetsolyckor med dödlig utgång

Här finner Ni:

Arbetsskador 2014
Arbetsskador 2014 – län och kommun

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.