Brand och elstötar kan förekomma i elbilar

3 juni, 2015

Elsäkerhetsverket kom i höstas ut med en rapport som visar att det finns stort behov av information om elsäkerhet till den som köper elfordon. Nu varnar också danska Sikkerhedsstyrelsen för att brand och elstötar kan uppstå när elbilen laddas med laddkabel i vanliga stickkontakter.

 

Allt fler fordon drivs med el. Det innebär att det kommer att behövas ett stort antal laddningsstationer både i privat regi och i offentlig miljö.

 

De flesta elbilar levereras med en laddkabel som kan stoppas i vanliga 230 V-kontakter. Nu varnar också danska Sikkerhedsstyrelsen för att det finns risk för både brand och elstöt om man använder dem för att ladda elbilen.

 

Den utredning som Elsäkerhetsverket publicerade i oktober förra året var ett regeringsuppdrag och pekade på informationsbehovet om och vad kraven på elsäkerhet innebär vid laddning, samt vilka standarder som gäller.

 

Elsäkerhetsverkets rapport sammanfattar de olika metoder och tekniker för laddning av elfordon som finns och redogör för det nationella och internationella standardiseringsläget. I rapporten lämnas också förslag på fortsatta informationsinsatser.

 

Här finner Ni Elsäkerhetsverkets rapport.

Här finner Ni mer information om Sikkerhedsstyrelsens varning.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.