Brandskydd hemma

16 juni, 2015

Varje år sprids information om hur man skyddar sig mot brand i hemmet. Nu har MSB uppdaterat ett av sina mest spridda informationsblad med mer tips om hur man skyddar sig mot och undviker brand.

 

I den nya foldern finns information om de vanligaste brandriskerna, vilken brandskyddsutrustning man ska ha hemma, hur man larmar och om möjligt släcker samt hur man ska agera om det brinner i sin eller en grannes bostad.

 

Foldern bygger på illustrationer för att gör det lättare att se vad texten säger. Texten består av korta enkla budskap för att så många som möjligt ska kunna ta till sig av informationen.

 

Här finner Ni foldern Brandskydd hemma.

 
Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.