Förslag till nya regler om explosiva varor och plastiska sprängämnen

6 juni, 2015

För att införliva ett nytt EU-direktiv och för att modernisera MSB:s föreskrifter inom områden explosiva varor så att föreskrifterna är bättre anpassade till strukturen i lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, har förslag till en ny författning utarbetats.

 

Förslaget omfattar följande krav på plastiska sprängämnen och explosiva varor för civilt bruk.
• Tekniska krav på explosiva varor för civilt bruk.
• Krav på märkning på explosiva varor för civilt bruk.
• Spårämneskrav för plastiska sprängämnen.
• Administrativa krav på tillverkare, importörer och distributörer.

 

Nedan finner Ni mer information:
Missiv remiss explosiva varor

Förslag om produktkrav på explosiva varor – remissversion

Konsekvensutredning
Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.