Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

17 juni, 2015

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. Boverket har tagit fram förslag på vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda.

 

Syftet är att genom höga energikrav, ställda så att berörda företag får tid på sig att ställa om, driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt byggande i Europa.

 

Boverket har haft i uppdrag att föreslå vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda. Ett förslag har tagits fram som omfattar dels hur kraven ska ställas, det vill säga vilken energimängd som ska räknas in i byggnadens energiprestanda, och dels vilka nivåer på energiprestandan som ska gälla för nära-nollenergibyggnader. I den här rapporten redovisar Boverket sina förslag som lämnats som underlag till regeringen.

 

Här finner Ni förslaget till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.