Mål avseende offentlig upphandling – juni 2015

29 juni, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under juni 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 7711-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: AGA Gas Aktiebolag
Upphandlande myndighet/UE: Stockholms läns landsting
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 1521-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Borderlight AB
Upphandlande myndighet/UE: Solna stad
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 1798-15, 1801-1805-15, 1807-1810-15, 1812-1815-15, 1817-1818-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Mediq Sverige AB
Upphandlande myndighet/UE: 1. Örebro kommun, 2. OneMed Sverige AB m.fl.
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 8737-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Knowit Dataunit AB
Upphandlande myndighet/UE: 1. Försvarets materielverk 2. Spinator AB
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 726-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: GTC Print AB
Upphandlande myndighet/UE: 1. Norrbottens läns landsting 2. Luleå Grafiska AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 2811-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Wikström VVS-kontroll AB
Upphandlande myndighet/UE: Borås Energi och Miljö AB
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 5930-14
Ärende: Överprövning av avtals giltighet
Leverantör/Sökande: Biomet Orthopaedics AB
Upphandlande myndighet/UE: Region Skåne
Avgörande: Ogiltigförklara avtal

 

Målnr: 852-15
Ärende: Överprövning av avtals giltighet
Leverantör/Sökande: Linköpings kommun
Upphandlande myndighet/UE: Allt i Mark och Anläggning i Sydsverige AB
Avgörande: Avslag på ansökan

 

Målnr: 1294-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Fruktbudet i Norden AB
Upphandlande myndighet/UE: 1. Landskrona kommun, 2. ISS Facility Services AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.