Nytt registreringsbevis för släp med totalvikt över 36 ton

9 juni, 2015

Den 1 juni 2015 höjdes den tillåtna bruttovikten för släp, som får dras på vägar och broar med bärighetsklass 1, från 36 till 38 ton. Transportstyrelsen har inte hunnit göra nödvändiga justeringar i vägtrafikregistret.

 

Det innebär att registret visar en totalvikt på 36 ton fast vissa släpvagnar egentligen är tillåtna för 38 ton. Transportstyrelsen har meddelat Polisen att de bör vara uppmärksamma på detta för att inte felaktigt bötfälla för överlast. Totalt berörs ägare till cirka 7 000 tunga släp. Nya registreringsbevis kommer att skickas ut under sommaren.

 

Transportstyrelsen räknar med uppgifterna i vägtrafikregistret ska vara korrekta senast den 1 juli.

 

Fordonsskatten kommer att höjas till följd av ändringen, men höjningen sker först i samband med nästa skattedebitering. Den som har frågor om fordonsskatten kan kontakta Skatteverket.

 

Höjningen regleras genom en ändring av bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276).

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.