Nytt stöd för energikartläggningar

18 juni, 2015

Energimyndigheten har beslutat om föreskrifter för stöd till energikartläggningar i små och medelstora företag. Föreskrifterna gäller från den 18 juni 2015 och stödet kommer att kunna sökas under juli månad 2015.

 

Med anledning av regeringens ändringar i förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning som trädde i kraft den 1 januari 2015 har Energimyndigheten nu sett över föreskrifterna för stödet och tagit beslut om nya föreskrifter som gäller från och med den 18 juni 2015.

 

Föreskrifterna reglerar energikartläggningens innehåll, vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning av stöd samt vilka uppgifter som ska lämnas inför uppföljning samt utvärdering av stödet.

 

Stödet är ännu inte möjligt att söka, men Energimyndigheten planerar att stödet ska kunna sökas under juli månad 2015.

 

Här finner Ni STEMFS 2015:1 Föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning i små och medelstora företag.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.