Sverige testar elvägar i verklig miljö

5 juni, 2015

Två lösningar för elvägar ska testas i närheten av Arlanda och utanför Gävle på varsin teststräcka. Syftet är att få kunskap om hur elvägar fungerar och om tekniken kan användas i framtiden.

 

Det är Trafikverket som i samråd med Vinnova och Energimyndigheten har beslutat att två leverantörer får testa varsin lösning för elvägar.

 

De två leverantörerna är Rosersbergs Utvecklings AB och Region Gävleborg. Försöken beräknas vara avslutade 2018. Roserbergs Utvecklings AB ska testa en teknik som innebär att en elskena i vägbanan driver och laddar fordonet under resan. Region Gävleborg ska testa en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen.

 

Projekt elvägar är den största pågående förkommersiella upphandlingen i Europa. Teknikerna som ska testas genom teststräckor syftar till att ge ett kunskapsunderlag för myndigheter, industri och akademi om hur elvägar kan fungera i framtiden.

 

Detta är det tredje och avslutande steget i upphandlingen. Elva leverantörer anmälde sitt intresse för att utveckla elvägar i upphandlingens första skede 2013. De fyra leverantörer som sedan gick vidare har genomfört var sin detaljprojektering av en teststräcka och två av dem ska nu bygga teststräckor i syfte att få fram det kunskapsunderlag som Trafikverket efterfrågar.

 

Mer information om elvägsprojektet finner Ni här.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.