Uppdaterad vägledning för samarbete mellan konkurrerande företag

4 juni, 2015

Nu lanserar Konkurrensverket en uppdaterad version av vägledningen för branschorganisationer – tidigare känd som Kör på grönt.

 

Vägledningen beskriver vilka regler som gäller för samarbete mellan konkurrerande företag inom ramen för en branschorganisation. Den tar upp några av de samarbeten som har identifierats som vanligast inom branschorganisationer. Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett samarbete är tillåtet eller inte. Genom att använda vägledningen kan Ni få hjälp med detta.

 

Här finner Ni vägledningen.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.