”Luktfria” varor saknar ofta rätt märkning

10 juli, 2015

Många produkter som marknadsförs som ”luktfria” eller ”antibakteriella” saknar rätt märkning. Bara fyra av 29 varor som behandlats med kemiska ämnen hade godtagbar märkning, visar en granskning som Kemikalieinspektionen har gjort.

 

Det har blivit vanligare att exempelvis kläder, byggvaror, städartiklar och många andra produkter behandlas med kemiska ämnen som kallas biocider. Syftet med behandlingen är att hindra exempelvis bakterietillväxt, dålig lukt eller mögel. Sedan 2013 finns regler om tydlig märkning av den här typen av produkter. Alla företag som säljer biocidbehandlade varor är skyldiga att kontrollera att kraven på märkning är uppfyllda.

 

Kemikalieinspektionen har genomfört ett tillsynsprojekt för att granska hur märkningsreglerna för biocidbehandlade varor följs. 29 varor från lika många företag har undersökts och enbart fyra av de granskade varorna hade godtagbar märkning. Bland de undersökta varorna finns exempelvis trosor, t-shirts, sportskor, dammtrasor och kockknivar.

 

Efter Kemikalieinspektionens granskning har tolv företag dragit tillbaka varorna från marknaden. Åtta företag har tagit fram godtagbar märkning eller är på väg att göra det. Fem företag har valt att sluta med den kemiska behandlingen eller marknadsför inte längre varorna som behandlade.

 

Bioicidprodukter verkar oftast genom att vara giftiga för en eller flera målorganismer. Flera av dessa biocider är dock också giftiga för andra organismer och även människor. Några biocider misstänks även bidra till resistens mot antibiotika. Kemikalieinspektionen har gett ut ett faktablad om reglerna för biocidbehandlade varor.

 

Regler för märkning av biocidbehandlade varor
Märkningen ska vara tydlig, på svenska, lättläst och stanna kvar under varans användning och ska innehålla följande information:
• att varan innehåller en biocidprodukt
• namnet på det ingående aktiva ämnet
• ändamålet med behandlingen, hur det verksamma ämnet bidrar till varans funktion, till exempel att ett ämne är tillsatt för att ta bort dålig lukt
• relevanta bruksanvisningar och eventuella nödvändiga försiktighetsåtgärder, till exempel att den som använder varan måste göra något särskilt för att skydda människor eller miljö
• om det ingår nanomaterial i biocidprodukten, ange namnet på dessa. Nano är en beteckning för extremt små partiklar.

 

Här finner Ni mer information om biocidbehandlade varor

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.