Mål avseende offentlig upphandling – juli 2015

30 juli, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under juli 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 4147-15
Ärende: Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet; fråga om prövningstillstånd
Leverantör/Sökande: Eltel Networks Infranet AB
Upphandlande myndighet/UE: Försvarets materielverk
Avgörande: Betala upphandlingsskadeavgift

 

Målnr: 9843-14
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Abcur AB
Upphandlande myndighet/UE: 1. Stockholms läns landsting, 2. Hospira Nordic AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 2270-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Corvara Industri och skadeservice AB
Upphandlande myndighet/UE: Järfälla kommun
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 704-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Consid AB, Consid S5 AB
Upphandlande myndighet/UE: Domstolsverket
Avgörande: Rätta upphandling

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.