Ny vägledning avseende direktupphandling

13 juli, 2015

Konkurrensverket har tagit fram en ny vägledning avseende direktupphandling. Vägledningen har som syfte att vara ett metodstöd som ska göra det lättare för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra vad som är varor och tjänster av samma slag.

 

Ibland är det svårt för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra om mindre inköp behöver annonseras enligt upphandlingslagstiftningen. Omständigheter som återkommande inköpsbehov och det potentiella kontraktets värde i förhållande till andra kontrakt av samma slag kan påverka skyldigheten att annonsera inköpet.

 

De upphandlande myndigheterna och enheterna måste därför inför en upphandling identifiera samt ta ställning till vad som kan påverka beräkningen av kontraktsvärdet. Detta för att säkerställa att inköpet kan göras utan föregående annonsering.

 
Vägledningen är generellt utformad. Den lämnar inga exakta svar när rättsläget är oklart, men den tydliggör vilka omständigheter som kan påverka den upphandlande myndighetens eller enhetens bedömning i det enskilda fallet.

 

Här finner Ni vägledningen.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.