Mål avseende offentlig upphandling – augusti 2015

30 augusti, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under augusti 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Målnr: 3209-14
Ärende: Upphandlingsskadeavgift
Leverantör/Sökande: Konkurrensverket
Upphandlande myndighet/UE: Västernorrlands läns Trafik AB
Avgörande: Övrigt

 

Målnr: 378-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: EVT Svenska i Göteborg AB
Upphandlande myndighet/UE: Domstolsverket
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 761-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: VL Bygg invest UK Filial
Upphandlande myndighet/UE: Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag
Avgörande: Avskrivning

 

Målnr: 2844-14
Ärende: Överprövning av avtals giltighet
Leverantör/Sökande: Hausvertrieb Tikkanen Oy
Upphandlande myndighet/UE: 1. Borås stad, 2. Borås Arena AB
Avgörande: Avslag på ansökan

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.