Minskad oljeanvändning och ökad biobränsleanvändning de kommande åren

14 augusti, 2015

Den minskade bensinanvändningen beror på att försäljningen av bensindrivna bilar har minskat de senaste åren, medan försäljningen av dieselbilar har ökat.   En minskad användning av oljebaserade bränslen kan även väntas inom industrisektorn och bostads- och servicesektorn. Inom industrisektorn ökar användningen av biobränslen enligt prognosen. Detta till följd av både bränslekonverteringar och ökad produktion inom trävaruindustrin och massa- och pappersindustrin.

 

Prognosen visar även att vindkraftens elproduktion ökar betydligt under 2015, med 4 TWh, till följd av fortsatt utbyggnad av vindkraften. Den fortsätter att öka även under de två kommande åren, men då i en betydligt lägre takt.

 

Här finner Ni mera information och länkar.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB