Säkerhetsvisaren – tyck om säkerhet

17 augusti, 2015

Med Säkerhetsvisaren kan ni undersöka säkerhetskulturen på ert företag, det vill säga era gemensamma värderingar och attityder kring säkerheten på jobbet. Enkäten kan göras enskilt eller tillsammans. Utifrån ert enkätresultat får ni konkreta tips och råd på hur ni kan skapa en bättre säkerhetskultur. Det viktiga är att ni gemensamt hittar ett sätt att förbättra säkerhetskulturen.

 

För att komma till enkäten, följ följande länk

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB