Testa din brandvarnare

16 augusti, 2015

En brand växer fort därför är det viktigt att ha en fungerande brandvarnare. Den larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Kom ihåg att placera den rätt och testa den minst en gång i månaden.

 

När du köper en brandvarnare rekommenderas att den har standardmärkningen SS-EN 14604. En brandvarnare som är märkt SS-EN 14604 är accepterad av både branschen och myndigheterna..

 

En brandvarnare är konstruerad på ett sådant sätt att brandrök ska tränga in i brandvarnaren från sidan, horisontellt. I syfte att åstadkomma en så tidig detektion som möjligt bör därför röken ges möjlighet att cirkulera fritt runt om hela brandvarnaren.

Sitter brandvarnaren precis intill en vägg minskar möjligheterna för röken att kunna tränga in i brandvarnaren från sidan på den delen av brandvarnaren som vetter mot väggen. Därmed kan detektionen fördröjas något

Testa din brandvarnare

Se till att brandvarnaren fungerar:
  • när du har satt upp den.
  • en gång i månaden.
  • när du har varit bortrest en längre tid.
  • när du bytt batteri.

Du testar den genom att trycka in testknappen. Hör du en larmsignal fungerar den. Om den inte larmar måste du byta batteri eller hela brandvarnaren. En brandvarnare behöver skötas. Dammsug och torka av den på utsidan. Ha alltid ett extra batteri hemma.

 

Här finner Ni mera information

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap..

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB