Frivillig certifiering av installatörer

2 september, 2015

Den 1 september 2015 trädde en ändrad föreskrift, BFS 2015:4 – CIN 2, i kraft för certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Det är en frivillig certifiering som gäller installatörer av småpannor som drivs med biomassa, solvärme- solcellssystem, värmepumpar eller ytnära jordvärme.

 

Det är ackrediterade certifieringsorgan som ska certifiera installatörerna. Kraven är bland andra tre års praktisk yrkeserfarenhet, särskild kompetens inom sökt behörighet, kännedom om relevanta regelverk. Det finns också krav på att sökande ska ha gått en av Energimyndigheten godkänd utbildning för att få certifikat. Det sistnämnda kravet regleras i en förordning.

 

Övergångsregel
Det finns även en övergångsregel som ska hantera olika privaträttsliga certifieringar som utfärdas av branschen. Övergångsregeln säger att under hela 2016 ska certifieringsorganet kunna bedöma ifall tidigare certifikat överensstämmer med kraven i CIN2. Om de gör det behöver certifieringsprovet endast omfatta kompletterande delar. Föreskriften träder i kraft den 1 september 2015.

 

Här finner Ni CIN 2.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.