Frukostmöte om certifiering i informationssäkerhet enligt ISO 27001:2014

1 september, 2015

Under september bjuder vi in alla intresserade till ett frukostmöte med fokus på varför man som organisation behöver arbeta med informationssäkerhet och hur man inför ett ledningssystem i informationssäkerhet enligt standarden ISO 27001:2014. Vi bjuder på frukost innan vi håller ett kortare föredrag. För mer information klicka här!

Varmt välkomna!