Ny vägledning inför energikartläggningar i stora företag

17 september, 2015

Nu finns en andra vägledning klar som rör lag (2014:266) om energikartläggningen i stora företag (EKL). Vägledningen visar på hur de företag som berörs kan gå tillväga för att få fram en representativ bild av energianvändningen i företaget – innan man påbörjar energikartläggningen.

 

Vägledningen beskriver vägen till en representativ bild av energianvändningen från det att företaget bör se över de avgränsningar som kan göras inom ramen för lagen och den övergripande beskrivning av energianvändningen som ska tas fram.

 

Den övergripande beskrivningen ska ligga till grund för de prioriteringar som företaget sedan kan göra inför den detaljerade energikartläggningen. Den detaljerade energikartläggningen ska vara tillräckligt detaljerad för att kunna identifiera betydande energianvändning och dela upp energianvändningen i olika energislag.

 

Tillsammans med den övergripande beskrivningen ska den detaljerade energikartläggningen ge en representativ bild av företagets totala energianvändning för att man sedan ska kunna prioritera och identifiera kostnadseffektiva åtgärder att genomföra för att sänka energianvändningen.

 

Här finner Ni vägledningen.

 

Tidigare finns Vägledningen för energikartläggningen i stora företag – Så avgör du om företaget omfattas av lagen.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.