Ohälsosam stress på jobbet inspekteras

3 september, 2015

Nu startar Arbetsmiljöverket och 30 europeiska länder den EU-initierade informationskampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress. Dessutom kommer cirka 2 000 inspektioner att genomföras för att kontrollera om arbetsgivarna arbetar förebyggande med ohälsosam stress.

 

Orsaken är att stress och psykiska påfrestningar sedan två år tillbaka seglat upp som vanligaste formen av besvär på jobbet bland svenskar. Detta enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport, Arbetsorsakade besvär 2014, där 16 000 svenskar tillfrågats.

 

Också på EU-nivå är ohälsosam stress på arbetsplatsen ett omfattande problem. Av all frånvaro från arbetet beräknas uppskattningsvis 50-60 procent ha anknytning till arbetsrelaterad stress.

 

I dagarna får 24 000 svenska arbetsgivare ett brev och information från Arbetsmiljöverket (AV) om arbetsrelaterad stress. I brevet står hur arbetsgivare kan skaffa sig kunskaper i hur de kan arbeta förebyggande med sådana frågor.

 

För snäva tidsramar i förhållande till arbetsbördan, dålig planering, svagt stöd från ledning och kolleger eller ett IT-system som ständigt krånglar är exempel på förhållanden som kan leda till stressrelaterade sjukdomar. I mitten av oktober, veckorna 41–43, genomförs runt 2 000 inspektioner med fokus på hur arbetsgivaren hanterar ohälsosam stress på jobbet.

 

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets temasidor om stress.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.