Energieffektivisering i små och medelstora företag

28 oktober, 2015

Minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi. Det kan göra att ditt företag både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt och påverkar miljön mindre. För att små och medelstora företag ska kunna ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd. Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

De här stöden kan Ni ansöka om:

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Stöd till studier inför energieffektiva investeringar

Nätverk för energieffektivisering

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.