Energimyndigheten lanserar nya e-tjänster

6 oktober, 2015

Den 12 oktober lanserar Energimyndigheten en ny portal för Energimyndighetens e-tjänster som används för att söka stöd och rapportera in uppgifter till myndigheten. Först ut att använda portalen är de företag som ska rapportera inom Energikartläggning i stora företag samt inom Hållbara bränslen.

 

Den nya portalen ska på sikt inrymma samtliga e-tjänster som Energimyndigheten har idag. Utöver Energikartläggning i stora företag och Hållbara bränslen så kommer även E-kanalen och Elcertifikatssystemet att flyttas till den nya e-tjänsteportalen, men det kommer att ske stegvis framöver. Tillsvidare ligger de kvar i samma system som tidigare. Mer information kommer när det är dags att flytta de systemen till den nya lösningen.

 

Bättre överblick för användaren och inloggning med e-legitimation
Den nya portalen gör det lättare än tidigare för alla som använder våra e-tjänster att få en överblick över sina ärenden. Genom att logga in med e-legitimation kan du följa utvecklingen i dina ärenden direkt på webben. Du ser vilken status ärendet har och hur långt i processen det har kommit, och du kan läsa vad handläggarna har skrivit i ärendet.

För att kunna logga in på den nya e-tjänsteportalen krävs e-legitimation.

De olika e-tjänsterna nås via startsidan på Energimyndighetens webbplats under E-tjänster.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.