EU röstade igenom förslag om skärpning av avgasregler

29 oktober, 2015

Under onsdag den 28 oktober röstade EU igenom ett förslag till ändring av reglerna när det gäller avgaser från fordon. Förslaget innebär en betydande skärpning av miljökraven.

 

Transportstyrelsen är Sveriges representant inom EU när det gäller en rad olika frågor inom transportområdet som väg, luft, sjö och järnväg. Myndigheten har även representanter i EU:s olika grupper för fordonsfrågor.

 

Efter att det har avslöjats att biltillverkaren Volkswagen använt sig av en mjukvara för att påverka utsläppsvärden i vissa av sina dieselbilar, har frågan om nya och skärpta utsläppskrav ökat. Sverige har sedan tidigare agerat för en ny typ av mätmetod som mäter utsläpp vid verklig körning. Metoden kallas real drive emissions, RDE. Denna nya mätmetod ska bli standard för att en bil ska få sitt typgodkännande, det vill säga få användas på vägarna inom EU och andra länder.

 

Under onsdag den 28 oktober röstade EU igenom ett förslag till ändring av avgaslagstiftningen. Förslaget innebär att fordon ska uppfylla avgasreningskrav även vid verklig körning genom en ny provmetod med portabel mätutrustning. Prov kommer då inte genomföras enbart i laboratoriemiljö så som är fallet idag.

 

Beslutet innebär att biltillverkarna måste få ner skillnaden mellan laboratorietester och tester i verklig körning. Till september 2017 ska skillnaden för nya bilmodeller inte överstiga 110 procent, för nytillverkade bilar av gammal modell gäller 2019. Steg två är att kraven skärps ytterligare. Till januari 2020 ska skillnaden mellan verklig körning och labbtest ner till max 50 procent för nya bilmodeller. Ett år senare ska även de gamla modellerna omfattas.

 

Detta är en stor skillnad från idag då skillnaden i utsläpp mellan laboratorietester och verklig körning kan vara fyra eller fem gånger.

 

Transportstyrelsen genomför varje år egna hållbarhetstester av utsläpp på personbilar och tunga fordon. Som komplement till dessa tester har Transportstyrelsen också varit med att utveckla den metod som nu föreslås bli verklighet. Syftet är att få fram mätmetoder som mäter utsläppen mer realistiskt än de laboratorieliknande tester som görs idag.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.