Globalt samarbete ska minska riskerna med kemikalier

8 oktober, 2015

Regeringar, företag och organisationer från hela världen har kommit överens om ett samarbetsprogram för att minska riskerna med kemikalier i varor. Programmet ska öka företagens kunskap om vilka farliga ämnen som finns i bland annat elektronik, textilier och leksaker.

 

Beslutet om det internationella programmet fattades i förra veckan vid högnivåmötet i Genève, inom ramen för den globala kemikaliestrategin SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management). Inom SAICM arbetar industriorganisationer, civilsamhället och regeringar tillsammans för att nå det så kallade 2020-målet om att kemikalier inte ska användas så att de orsakar negativa effekter för hälsa och miljö.

 

Sverige och EU har inom SAICM särskilt drivit frågan om internationellt samarbete om information om kemikalier i varor. Arbetet med det program som nu klubbats igenom har letts av FN:s miljöprogram UNEP och kallas CiP (Chemicals in Products). Kemikalieinspektionen i Sverige är ordförande i projektets styrgrupp och bidrar i arbetet som expertmyndighet.

 

CiP-projektet syftar till att öka tillgången till information om ämnen i varor till företag i hela leverantörskedjan, till konsumenter och till aktörer i avfallsledet. I arbetet har fyra varugrupper prioriterats: leksaker, elektronik, textilier och byggprodukter. Det nu beslutade programmet innehåller även en guide med exempel på hur företagen kan arbeta för att öka kunskapen om farliga kemikalier i varor i hela leverantörskedjan.

 

Här finner Ni mer information om det globala projektet om kemikalier i varor.

Här finner Ni mer information om den globala kemikaliestrategin SAICM.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.