Isolermaterial kan vara farligt avfall

22 oktober, 2015

Byggisolermaterial kan innehålla CFC och klassas därmed som farligt avfall vid rivning. Exempel är cellplast som kan finnas i markskivor, isolering i väggar, i flytande golv och i kylrum. Naturvårdsverkets nya vägledning ska få fler att ta hand om avfallet på rätt sätt.

 

CFC är en förkortning för gasformiga klorfluorföreningar och CFC har använts vid framställning av produkter fram till mitten av 1990-talet. Det finns fortfarande CFC-haltigt material inbyggt i byggnader på grund av tidigare tillåten användning.

 

Ett skäl till varför CFC-haltigt avfall hanteras felaktigt är att det ofta sitter dolt och kan vara svårt att identifiera. Det förekommer även missvisande sorteringsinstruktioner där det anges att exempelvis cellplast ska sorteras som brännbart avfall, vilket kan vara rätt när det gäller till exempel frigolit, men inte för CFC-haltigt isoleringsmaterial.

 

Naturvårdsverket har därför tagit fram en vägledning som ska underlätta för byggherrar och inventerings, rivnings- och avfallsföretag att göra rätt – och ge fördjupad kunskap till kommunala miljöinspektörer som arbetar med tillsyn.

 

Uppskattningsvis hanteras i Sverige cirka 72 ton CFC-ämnen från bygg-och rivningsavfall varje år på ett felaktigt sätt. Det motsvarar ett årligt växthusgasutsläpp från en medelstor svensk stad.

 

Här finner Ni vägledning om CFC-haltigt byggisolermaterial.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket