Mål avseende offentlig upphandling – oktober 2015

30 oktober, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna under oktober 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Målnr: 2719-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: Avonova Hälsa AB
Upphandlande myndighet/UE: Malmö kommun
Avgörande: Återförvisning till lägre instans

 

Målnr: 5657-15
Ärende: Överprövning av offentlig upphandling; fråga om prövningstillstånd
Leverantör/Sökande: Securitas Sverige AB
Upphandlande myndighet/UE: Region Halland, Nokas Security AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Målnr: 5098-15
Ärende: Överprövning, Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Leverantör/Sökande: Safe4U Security of Sweden AB
Upphandlande myndighet/UE: Polismyndigheten
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 4672-15
Ärende: Överprövning av upphandling, interimistiskt beslut
Leverantör/Sökande: Taxi Kurir i Uppsala AB
Upphandlande myndighet/UE: Region Örebro län
Avgörande: Återförvisning till lägre instans

 

Målnr: 2542-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: SATAB Södertälje AB
Upphandlande myndighet/UE: Telge AB, Salemns kommun
Avgörande: Återförvisning till lägre instans

 

Målnr: 3376-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: M.J. Eriksson Entrepenad AB
Upphandlande myndighet/UE: Lunds Kommun, Barslund Sverige AB
Avgörande: Göra om upphandling

 

Målnr: 6420-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: BSH Home Appliances AB
Upphandlande myndighet/UE: Husbyggnadsvaror HBV förening
Avgörande: Återförvisning till lägre instans

 

Målnr: 2473-15, 3909-15
Ärende: Överprövning av avtals giltighet
Leverantör/Sökande: M Lindwalls Bygg AB
Upphandlande myndighet/UE: Lysekils kommun
Avgörande: Ogiltigförklara avtal

 

Målnr: 1641-15
Ärende: Överprövning av upphandling
Leverantör/Sökande: TelgeKraft AB
Upphandlande myndighet/UE: Landstinget Värmland, Bergen Energi AB
Avgörande: Rätta upphandling

 

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.