Många små företag säljer till stat och kommun

27 oktober, 2015

Åtta av tio företag som lämnar anbud till kommuner, landsting och staten är små företag med färre än 50 anställda. Det framgår av färsk statistik som nu redovisas av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

 

Av de företag som lämnade anbud i annonserade offentliga upphandlingar under 2014 var 80 procent småföretag med färre än 50 anställda. Endast fyra procent var storföretag med fler än 250 anställda. Ser man istället till antalet lämnade anbud stod småföretagen för 41 procent av anbuden och de stora företagen för 40 procent. Småföretagen vinner en lika stor andel, 41 procent, medan de stora företagens andel av de vunna kontrakten var marginellt lägre, 38 procent.

 

År 2014 gjordes totalt 18 407 annonserade upphandlingar i Sverige, vilket är en minskning med sju procent. Orsaken är att direktupphandlingsgränsen nästan fördubblades under året till dagens 505 800 kronor, vilket har gjort att färre upphandlingar behöver annonseras.

 

Av rapporten framgår bland annat att andelen upphandlingar som omfattas av EU-direktiv har ökat de senaste fem åren och utgjorde 36 procent av alla annonserade upphandlingar 2014.

 

Den vanligaste tilldelningsgrunden är ”lägsta pris”. Andelen upphandlingar med ”lägsta pris” har ökat sedan 2009.

 

Åtta procent av upphandlingarna blir överprövade. Vanligast är överprövningar inom sektorerna kontorsmaskiner och datautrustning, tätt följt av medicinsk utrustning och läkemedel. Överprövningar är dubbelt så vanliga bland de upphandlingarna som är styrda av EU-direktiv jämfört med de som inte är direktivstyrda.

 

Konkurrensverket har tagit fram årliga rapporter med ”Siffror och fakta om offentliga upphandlingar” sedan 2011. Årets rapport är en gemensam rapport från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

 

Här finner Ni rapporten

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.