Remiss om nya föreskrifter för elsäkerhet och EMC

29 oktober, 2015

Elsäkerhetsverket genomför en omarbetning av de regler som gäller för elsäkerhet och EMC i produkter. Nu finns förslag om nya föreskrifter på remiss. De nya direktiven förtydligar och förenklar de olika skyldigheter som tillverkare, distributörer och återförsäljare har.

 

Anledningen till att regler måste omarbetas är att det har kommit nya direktiv från EU som ska införlivas i svensk lagstiftning. Det är tre direktiv som nu resulterat i tre nya föreskrifter.

 

Lågspänningsdirektivet – 2014/35/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning, även kallat lågspänningsdirektivet.

 

EMC-direktivet –  2014/30/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet, även kallat EMC-direktivet.

 

ATEX-direktivet – 2014/34/EU
Direktivet om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, även kallat ATEX-direktivet.

De tre föreskrifterna ska vara införda i svensk lagstiftning den 20:e april 2016.

 

All information om förslaget finns här

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.