Statistik över anmärkningar vid kontrollbesiktningar

27 oktober, 2015

Under förra året var ”ej fungerande positionslykta” den vanligaste anmärkningen vid kontrollbesiktningar av personbil i landet. Totalt genomfördes 3 692 894 besiktningar under 2014 varav cirka 28,2 procent blev underkända med krav på efterkontroll.

Genomförda besiktningar
(Personbil)
2010 2011 2012 2013 2014
Godkända 1 807 645 1 839 712 1 865 067 2 009 065 2 071 369
Godkända med brister 557 159 565 213 552 524 586 480 581 226
Underkända 960 174 1 091 895 1 069 517 1 095 123 1 040 299
Totalt 3 324 978 3 496 820 3 487 108 3 690 668 3 692 894

Att en personbil ska kontrollbesiktas med jämna mellanrum är reglerat i lag. Syftet med besiktningarna är att kontrollera att bilen är så pass gott skick att den klarar de krav som ställs utifrån miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Kravet på återkommande periodiserad besiktning infördes 1965. Idag genomförs drygt 3,7 miljoner kontrollbesiktningar av personbilar årligen i Sverige.

10 vanligaste felen 2014 (hela riket) Antal
Positionslykta 338 429
Strålkastare halvljus 289 485
Parkeringsbroms bromsverkan 183 676
Spindelled 151 299
Styrled 130 335
Skyltlykta 104 639
Färdbroms bromskraftsfördelning 96 938
Bromsrör 93 240
Avgassystem 89 430
Stopplykta 80 279

Här finner Ni hela listan med fel.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.