Svenska folkets friluftsvanor

19 oktober, 2015

Fyra av fem (83 procent) svenskar är ute i naturen på längre ledigheter ”ganska eller mycket ofta”, tre av fem (60 procent) på helger och ungefär hälften (51 procent) på vardagar. Det visar en undersökning som Mittuniversitetet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

 

Undersökningen visar att friuftslivet utövas av många och att natur- och kulturlandskapet är viktigt för Sveriges invånare. Samtidigt uppger nästan hälften att de i någon grad upplever brist på lämpliga platser eller områden för att ägna sig åt friluftsaktiviteteter.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.