Tydligare regler för stickproppar och uttag

25 oktober, 2015

Den 1 november börjar nya regler för stickproppar och uttag att gälla. Nu har Elsäkerhetsverkets fattat beslut om tre nya författningar vilket bland annat innebär tydliga regler för spisar.

 

Varje EU-land har sina elsystem, standarder och föreskrifter vilket gör det krångligt och svårt för både marknadsaktörer och konsumenter. Nu har Elsäkerhetsverket beslutat om tre nya författningar som ger tydligare regler om vilka stickproppar och uttag som får tillhandahållas i Sverige.

 

Den vanliga stickproppen som finns i våra hem kommer inte att ändras. Men det man som konsument bör vara medveten om är att det har tillkommit en europeisk stickpropp för lampor. Inom de närmaste åren kommer den att ersätta den svenska lampstickproppen.

 

Att tänka på för marknadsaktörer

  • Vanliga stickproppar omfattas inte av krav på CE-märke. Kontrollera alltid certifikatet för stickproppen separat vid import eller tillverkning av en produkt.
  • Tillverkar du armaturer med lampstickpropp bör du planera för övergången till den nya varianten.
  • Tillverkar eller importerar du varor som kräver mer ström eller spänning än den vanliga stickproppen tillåter, finns det nu angivet i standarden vilken trefasstickpropp som ska användas.

Att tänka på för konsumenter

  • Acceptera bara svenska stickproppar på de produkter du köper.
  • Tänk på att en rese-adapter bara är till för tillfällig användning och inte ska användas för de produkter du använder hemma.
  • Ska man sätta upp lamputtag i tak eller fönster bör man fundera på om man vill ha den gamla eller den nya varianten då den gamla kommer att fasas ut under de kommande åren.
  • Kontrollera vilken stickpropp som sitter på produkten när du köper vitvaror. Fel stickpropp kan innebära stora kostnader för omdragning av elen eller i värsta fall en höjning av säkringsnivån för hela fastigheten

 

 

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.