Ändrade konstruktionsregler 2016

7 november, 2015

Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016.

 

I de ändrade reglerna, BFS 2015:6 (EKS 10), har fem nya konstruktionsstandarder tillkommit och dessutom görs ändringar i befintliga regler. Det senare är bland annat bärförmåga vid brand, snölast, olyckslast, minimiarmering i betongkonstruktioner, förspända skruvförband av stål, tryck vinkelrätt fiberriktningen för träkonstruktioner samt partialkoefficienter för pålars bärförmåga. Reglerna har även kompletterats och förtydligats vad gäller ändring av befintliga byggnader, dimensioneringskontroll, utförandekontroll och konstruktionsdokumentation.

 

Krav på dokumentation
En ny regel är krav på konstruktionsdokumentation. Det är en övergripande beskrivning av byggnadsverkets bärförmåga som ska finnas i ett särskilt dokument. Syftet med detta dokument är att byggnadsägaren får en samlad kunskap om förutsättningarna för byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet.

 

Enklare och tydligare
Målsättningen med ändringarna är att skapa ett tydligare regelverk som gör det lättare för användaren att tillämpa reglerna i praktiken och att rättssäkerheten därmed ökar. Ändringarna syftar också till att minska kostnaderna i de delar där införande av eurokoderna kan ha lett till fördyringar utan att det har varit avsikten.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.