Bakslag för husägare som vill välja värmesystem

16 november, 2015

Ett bakslag för de villaägare i Växjö som vill värma sina hus på annat sätt än med kommunens eget fjärrvärmenät. Det är, enligt Konkurrensverket, innebörden av en dom från Stockholms tingsrätt.

 

Domstolen gör en helt annan bedömning än Konkurrensverket i frågan om Växjö kommun får bestämma hur fastighetsägare ska värma sina hus. Konkurrensverket menade i sin stämningsansökan mot Växjö kommun att kommunen inte får sätta konkurrensen ur spel genom att ställa villkor på att fastigheterna måste anslutas till kommunens fjärrvärmenät.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.